Taal en rekenen

Als u met uw Ervaringscertificaat een MBO-diploma wilt aanvragen, dan zijn de taal- en rekentoetsen verplicht. Wij kunnen deze toetsen voor u organiseren. Onze taal- en rekentoetsen worden uitgevoerd door Upgrade in Ede en het Friese Poort College in Leeuwarden.

Een taaltoets Nederlands en Engels bestaat uit 5 onderdelen:

 

  • Lezen en Luisteren (Centrale Examens)
  • Schrijven (Instellingsexamen)
  • Spreken en Gesprekken voeren (Instellingsexamens)

 

Het Centraal Examen Rekenen wordt digitaal afgenomen en de volgende onderdelen komen aan bod:

  • Getallen
  • Verhoudingen
  • Meten en Meetkunde
  • Verbanden

Voor Mbo 2 en 3 : verplichte taaltoets Nederlands en rekentoets (2F)

Voor Mbo 4 : verplichte taaltoetsen Nederlands en Engels (3F)

Voor Hbo :  Geen verplichte taal- en rekentoetsen

Voor alle examineringen kan je alvast thuis gaan oefenen met de volgende websites:

© Copyright - QRM