Diploma Pedagogisch medewerker via traject EVC!

Werkt u in de kinderopvang en beschikt u wel over de nodige kennis en ervaring, maar niet over het juiste diploma om in de kinderopvang te werken? Dan biedt een EVC traject wellicht de juiste oplossing. Omdat we goede afspraken hebben gemaakt met erkende opleiders kunt u ervan verzekerd zijn dat het ervaringscertificaat ook echt wordt verzilverd. Verzilvering kan leiden tot vrijstelling voor onderdelen van de opleiding, als u aan alle eisen voldoet kan EVC ook rechtstreeks leiden tot diplomering.

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling (PMIO)

Hebt u nog geen passend diploma maar wilt u toch al formatief inzetbaar zijn? Dat is mogelijk! In de CAO Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over het inzetten van medewerkers die nog niet over de juiste kwalificatie beschikken. De instelling mag deze medewerkers inzetten als pedagogisch medewerker in ontwikkeling (PMIO). Voorwaarde is wel dat de instelling en de medewerker samen een persoonlijk ontwikkelplan opstellen (POP) en in dit plan wordt vastgelegd hoe de pedagogisch medewerker in ontwikkeling uiteindelijk de vereiste kwalificaties gaat behalen. (zie FCB voor meer informatie)

Als u kiest voor een EVC-traject, kan QRM u de informatie aanleveren op basis waarvan het POP kan worden ingevuld. Denk hierbij onder meer aan de resultaten van de competentiescan in combinatie met het intakegesprek. Op basis hiervan kan uw medewerker vervolgens formatief worden ingezet.

 

© Copyright - QRM