Welkom bij de Ontwikkelscan Pedagogisch Medewerker in ontwikkeling Kinderopvang.

U kunt kiezen uit drie verschillende varianten scans, afhankelijk van het diploma dat u wilt behalen.

Wilt u graag aan de slag als pedagogisch medewerker in de Kinderopvang, maar beschikt u nog niet over een diploma dat volgens de CAO kwalificeert voor deze functie? Misschien is de functie van pedagogisch medewerker in ontwikkeling, afgekort PM i.o., dan iets voor u! Deze functie is ook interessant voor mensen die nog niet in de Kinderopvang werkzaam zijn, maar in een andere branche actief zijn.  Deze scan wordt u aangeboden door CAO-partijen in de Kinderopvang.

De Ontwikkelscan kunt u gebruiken om erachter te komen of de functie van Pedagogisch medewerker in ontwikkeling iets voor u is. Dat kan bijvoorbeeld als u zich aan het oriënteren bent op deze functie en nog geen arbeidsovereenkomst heeft bij een Kinderopvangorganisatie.

Lees meer

  • Werkgever en Werknemer

  • Samen werken aan ontwikkelen

  • De cao Kinderopvang is er ook als app. Download de app in de Appstore of Playstore. Zoek op "cao kinderopvang".

Ontwikkelscan voor de Pedagogisch medewerker in ontwikkeling in de kinderopvang

Hoe werkt het?

Als Pedagogisch medewerker in ontwikkeling (PM i.o.) kwalificeert u zich in maximaal 3 jaar tijd voor de functie van pedagogisch medewerker. U doet dit door werken en leren te combineren. U gaat aan de slag op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Zodra uw diploma binnen is, krijgt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van Pedagogisch medewerker.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Om in te stromen als PM i.o. moet u beschikken over een diploma op minimaal MBO3-niveau, een HAVO- of VWO-diploma of relevante werkervaring in combinatie met een buitenlands diploma waarvan nog onbekend is of het voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. Daarnaast moet u in staat zijn om werken en leren op de werkvloer te combineren.

Hoe wordt u pedagogisch medewerker in ontwikkeling?

Na uw indiensttreding stellen u en uw werkgever binnen 2 maanden samen een Ontwikkelplan op. Hierin staat onder andere beschreven:

  • Welk diploma u wilt gaan behalen
  • Hoe uw ontwikkeltraject eruitziet (welke activiteiten u wanneer gaat ondernemen en hoe uw werkgever u daarbij zal ondersteunen)
  • Het aantal uren dat u inzetbaar bent op specifieke taken
  • De manier waarop uw voortgang via functioneringsgesprekken wordt gevolgd

Waar staat u nu?

Een belangrijk hulpmiddel om tot een Ontwikkelplan te komen is de Ontwikkelscan. Als uw werkgever niet erkend is als leerwerkbedrijf of niet beschikt over een praktijkopleider, is de Ontwikkelscan zelfs verplicht.

Met de Ontwikkelscan kunt u inschatten wat de afstand is tot het diploma dat u wilt gaan behalen. Daarnaast geeft de scan inzicht in een aantal vaardigheden die van belang zijn in een werksituatie. Bovendien kunnen u en uw werkgever op grond van de uitslag in overleg een Ontwikkelplan opstellen.

U wilt weten of werken in de Kinderopvang iets voor u is?

Ook kunt u de scan gebruiken om erachter te komen of de functie van Pedagogisch medewerker in ontwikkeling iets voor u is. Dat kan bijvoorbeeld als u zich aan het oriënteren bent op deze functie en nog geen arbeidsovereenkomst heeft bij een Kinderopvangorganisatie.

Let op! Er zijn meer diploma’s die kwalificeren voor Pedagogisch Medewerker, dan dat er vragenlijsten beschikbaar zijn om uw afstand tot het diploma in te schatten. Mocht u een ander diploma willen halen uit de lijst van kwalificerende diploma’s, dan adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw werkgever. U kunt ook contact opnemen met uw (beoogde) werkgever of FCB of als u niet weet welke vragenlijst het beste past.

Let op! Het gaat hier om een zelfbeoordelinginstrument. De kwaliteit en bruikbaarheid van de rapportage is dus afhankelijk van de wijze waarop dit door u is ingevuld. Het is daarom van groot belang dat het rapport van de Ontwikkelscan door u en uw werkgever goed worden doorgesproken bij het opstellen van het Ontwikkelplan.

De Ontwikkelscan: twee verschillende delen

De Ontwikkelscan bestaat uit twee verschillende delen: deel 1 heeft betrekking op het te behalen diploma. Het tweede deel is de vragenlijst ‘Kritisch Reflectief Werkgedrag’. Reflectief werkgedrag geeft aan in hoeverre u in staat bent om u in een organisatie lerend op te stellen. Het gaat hierbij onder andere om het geven en vragen van feedback, leren van fouten en durven te experimenteren.

Beide delen volgen na elkaar en vult u na elkaar in. Als u met de eerste klaar bent volgt automatisch de tweede.

Bij het eerste deel kunt u kiezen uit drie verschillende varianten scans, afhankelijk van het diploma dat u wilt behalen:

  1. Pedagogisch medewerker niveau 3 Kinderopvang
  2. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 Kinderopvang
  3. Sociaal-cultureel werker (SCW) niveau 4

Iedere variant is dus verschillend en hangt samen met het diploma dat u uiteindelijk wilt behalen. Overigens geldt dat niet voor de vragen die gaan over ‘Kritisch Reflectief Werkgedrag’.

Aan het eind van beide delen krijgt u een rapportage met de resultaten op de Ontwikkelscan. In deze rapportage staat ook een toelichting hoe u de resultaten kunt interpreteren.

Het invullen kost u in totaal tussen de 20 en 45 minuten, uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke achtergrond en ervaring.

© Copyright - QRM