Hoe ontwikkelen uw werknemers zich?

Uw bedrijf ontwikkelt zich. Daarmee stijgt ook uw behoefte aan de ontwikkeling van uw medewerkers. Voor de beheersbaarheid van de groei van uw bedrijf kunt u een beroep doen op QRM. Wij zijn de partij voor de (flexibele) vastleggingen en meting van de gewenste competenties van uw medewerkers. Een passend Persoonlijk OntwikkelPlan vloeit daar logisch uit voort. Dit kan met ons Strategisch CompetentieProfiel (SCP).

Werkgever

Natuurlijk biedt QRM de u mogelijkheid om exact in kaart brengen wat de competenties van uw werknemers zijn. Handig om te weten waar u voor staat, maar ook zinvol wanneer u medewerkers door wilt laten groeien binnen de organisatie. Binnen het POP kunt u bovendien de verworven competenties van uw medewerkers laten erkennen, met een passend diploma als uitkomst. Handig als uw ISO-systeem daar om vraagt.

Strategisch CompetentieProfiel (SCP)

SCP maakt uw organisatie klaar voor de volgende groeifase. QRM maakt per functie een maatwerk SCP. Het SCP is het toekomstgericht profiel dat de basis vormt voor de ontwikkeling van uw personeel zodat u ook over 2-3 jaar de concurrentie aan kan.

Het SCP biedt u een instrument waarmee u grip heeft op de beheerste loonontwikkeling binnen uw bedrijf.

SCP voor medewerkers

SCP biedt uw medewerkers een duidelijke ontwikkelrichting. Zij weten precies waar zij over 2-3 jaar moeten staan voor wat betreft hun gewenste competenties.

Voor uw management is SCP hét stuurinstrument om de ontwikkeling van uw medewerkers te regiseren. Beoordelings- en functioneringsgesprekken krijgen weer richting en betekenis. Met SCP werkt u gericht aan de structuur van uw toekomstige onderneming. Ontwikkelen uw medewerkers zich in de juiste richting dan ontstaan er nieuwe, gewenste, mogelijkheden voor uw bedrijf en vice versa. QRM zorgt voor de SCP’s. U bepaalt uw groeitempo.

Diplomering

(H)erkennen van verworven competenties kan ook leiden tot diplomering, op bedrijfs-, branche- of landelijk niveau. De uitkomst van onze competentiemetingen kunnen ook vergeleken worden met de landelijke MBO- of HBO opleidingsstandaarden, de basiseisen voor een vakdiploma. Soms is dat laatste nodig, denk aan uw ISO-standaarden. Steeds meer kan volstaan worden met een bedrijfs- of branchecertificaat of -diploma. De kwaliteitseisen van uw klant of van de overheid dwingen u soms daartoe.

QRM heeft ca. 100 erkenningen van het Ministerie van Onderwijs. Er is altijd een profiel dat past bij uw wens. Zo niet…………dan maken wij dat voor u.

Wat is ons doel voor uw bedrijf?

Wij willen bijdragen aan de sturing, efficiency en effectiviteit van uw onderneming.

  • SCP geeft richting aan uw organisatie
  • SCP draagt bij aan een gezond personeelsbeheer en een beheerste loonontwikkeling
  • Creëren van een heldere ontwikkelingsrichting voor uw medewerkers
  • Personeelsplanning was nog nooit zo inzichtelijk
  • Voldoen aan uw, zelf opgelegde, ISO kwaliteitseisen
  • Gemotiveerde werknemers door expliciete waardering van hun competenties (EVC)
  • Effectiever functioneren van uw organisatie; SCP als hulpmiddel voor uw management
  • Forse besparing op uw opleidingskosten door ultra korte opleidingen voor een vakdiploma
  • Er is voor vele branches nog subsidie mogelijk, ook draagt de overheid bij (belastingdienst.nl)
  • Maak ambassadeurs van uw wijkende werknemers ten tijde van reorganisatie

Investeer strategisch in het waarderen van competenties. Bel Frank Goossens (directeur) en vraag wat QRM voor uw bedrijf kan betekenen.

Individueel EVC-Traject. Om de kennis en ervaringen van uw werknemers om te laten zetten in een officieel erkend Ervaringscertificaat is het van belang dat het EVC-traject wordt doorlopen. Dit traject wordt geheel onder begeleiding van onze gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd.

Recente blogartikelen

Wat klanten vertellen

Ik vond het erg leuk om deze assessments te doen. Door bij een aantal medewerkers uit eenzelfde organisatie op bezoek te gaan leer je zo’n club wat beter kennen. Wat ik zo bijzonder vond aan deze reeks was dat Swazoom kinderopvang verzorgt binnen een welzijnsorganisatie.

Herman van den Brink
Herman van den BrinkAssessor

Waarom ik graag voor QRM assessments uitvoer? Het is hét assessment bureau die goede relaties onderhield met de opleidingsinstituten die vrijstellingen moesten geven. Geen enkel ander assessment bureau heeft zoveel resultaten behaald voor de kandidaten.

Ad van den Berg
Ad van den BergAssessor
© Copyright - QRM