Gecertificeerd personeel in uw branche werkt beter.

QRM biedt EVC-trajecten aan voor mensen in verschillende branches. Denk bij voorbeeld aan de groot- en de kleinmetaal, installatietechniek, Zorg & Welzijn, Bouw & infra, Onderwijs, Sport ed.

Wij werken met de branche-organisaties samen in de ontwikkeling van EVC-branchestandaarden. Het EVC-certificaat van QRM kan dan ook snel worden omgezet naar een branchecertificaat of een branchediploma. Met dit certificaat/diploma kan men life-time in de branche werkzaam zijn.

Voor verschillende branches met een, al dan niet verplicht, Beroepsregister verzorgen wij de competentiemeting. Met de juiste, door de branche gedefinieerde, competenties wordt of blijft men geregistreerd beroepsbeoefenaar. Dit doen wij bijvoorbeeld in het onderwijs en in de Zorg & Welzijn.

Intersectorale mobiliteit

EVC van QRM leidt ook mensen vanuit andere branches toe tot uw branche. Inter- of intrasectorale mobiliteit kan vorm gegeven worden door optekening en certificering van verworven competenties en deze te vergelijken met (Strategische) CompetentieProfielen (SCP) van uw branche. Tekortkomingen worden dan zichtbaar en een Persoonlijk OpleidingsPlan is dan snel en gefundeerd te maken.

Het feitelijk opleiden is dan weer aan u als branche. Moeilijk vervulbare vacatures worden plotseling weer wel vervuld. Zo helpen wij om mensen te behouden voor de branche en ondersteunen wij uw doelstelling: voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar voor uw branche.

Kwaliteitsborging

EVC van QRM draagt bij aan de kwaliteitsborging door de juiste mensen binnen korte termijn te voorzien van het juiste vakdiploma. De ISO-certificering van vele bedrijven stelt dat alleen gewerkt wordt met vakmensen. In alle branches werken mensen die hun vak verstaan maar (nog) niet een passend diploma hebben.

Dit geeft risico’s voor de certificering van de bedrijven maar ook commercieel. Met medewerkers die de juiste diploma’s hebben pakt het bedrijf wél die klus.

EVC helpt de concurrentiekracht van de bedrijven en de positie van de branche te versterken.

Strategisch CompetentieProfiel (SCP) voor de branche

SCP maakt bedrijven in uw branche klaar voor de volgende groeifase. QRM maakt per functie een maatwerk SCP. Het SCP is het toekomstgericht profiel dat de basis vormt voor de ontwikkeling van personeel zodat u ook over 2-3 jaar de concurrentie aan kan. Het SCP biedt u als branche een instrument waarmee u de bedrijven ondersteunt.

EVC-technische-branche

Branchestandaard

QRM ontwikkelt SCP als nieuwe branchestandaarden voor elke functie in de branche met de visie van de branche. Met het EVC-certificaat afgegeven door QRM op uw branchestandaarden kan een commissie binnen uw branche beoordelen of een registratie in het register van de branche kan plaatsvinden. Ook kan de branche eigen (branche) diploma’s afgeven waardoor mensen in hun functie bewijsbaar voldoende zijn gekwalificeerd en blijvend emplooi kunnen vinden in uw branche.

Quickscan en ontwikkelscan

QRM kent voor elk competentieprofiel een quickscan. Middels de quickscan kunnen mensen van binnen en van buiten de branche op een snelle manier functies verkennen die bij hen kunnen passen. Op basis daarvan kunnen zij gefundeerde keuzes maken voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor een enkele branche zijn brancheprofielen opgesteld die door QRM gehost worden. Op basis van deze ontwikkelscan mag men (bij een 100% score) tijdelijk (3 jaar) in de branche werken als medewerker in ontwikkeling. Binnen deze 3 jaar faciliteert QRM deze mensen naar het passende diploma.

Deze ontwikkelscan is een perfect toeleidingsinstrument. Ook is dit uitstekend bruikbaar als herverdelingsinstrument voor arbeid binnen de branche. Behoud van vakmensen dus. Daarmee biedt QRM de branche en de bedrijven een instrument voor verloopregulering.

SCP voor werknemers in uw branche

SCP biedt branche en bedrijf een duidelijke ontwikkelrichting. Zij weten precies waar zij over 2-3 jaar moeten staan voor wat betreft hun gewenste competenties.

Ontwikkelen uw medewerkers zich in de juiste richting dan ontstaan er nieuwe, gewenste, mogelijkheden voor uw bedrijf en vise versa.

Voor het management van de bedrijven is SCP hét stuurinstrument om de ontwikkeling van uw medewerkers te regisseren. Beoordelings- en functioneringsgesprekken krijgen weer richting en betekening. Met SCP biedt u de bedrijven in de branche een instrument waarmee zij gericht aan de structuur van hun (toekomstige) onderneming kunnen werken. QRM zorgt voor de SCP’s. U bepaalt de inhoud.

Diplomering

Herkennen van verworven competenties kan ook leiden tot diplomering, op bedrijfs-, branche- of landelijk niveau. De uitkomst van onze competentiemetingen kunnen vergeleken worden met de landelijke MBO- of HBO-opleidingsstandaarden, de basiseisen voor een vakdiploma. Soms is dat laatste nodig, denk aan de ISO-certificeringen van de bedrijven in uw branche. Steeds meer kan volstaan worden met een bedrijfs- of branchecertificaat of -diploma.

De inhoud van een branchediploma bepaalt de branche zelf. Een interessante kans omdat u bijvoorbeeld de verplichte taal- en rekentoetsen niet hoeft op te nemen als eis. Deze zijn vaak een struikelblok voor goede vaklieden om het noodzakelijke (landelijk erkende) diploma te behalen. De techneut zakt vaak op Nederlands en de agogische beroepen struikelen over de rekentoets. Resultaat : geen diploma. U kunt het binnen uw branche allemaal anders regelen waardoor behoud en toestroom van personeel gemakkelijker wordt.

QRM heeft ca 100 erkenningen van het Ministerie van Onderwijs. Er is altijd een profiel dat past bij uw wens. Zo niet…………dan maken wij dat voor u.

Wat is ons doel voor uw branche?

EVC-branche-houtbewerking

Waar draagt SCP en EVC toe bij?

 • SCP ingericht als branchestandaarden helpen uw bedrijven richting te geven
 • SCP draagt bij aan een gezond personeelsbeheer en een beheerste loonontwikkeling
 • Creëren van een heldere ontwikkelingsrichting voor uw medewerkers
 • Personeelsplanning was nog nooit zo inzichtelijk
 • Instrument voor alle bedrijven om te voldoen aan, zelf opgelegde, ISO kwaliteitseisen
 • Gemotiveerde werknemers door expliciete waardering van hun competenties (EVC)
 • Effectiever functioneren van bedrijven; SCP als hulpmiddel voor management
 • Forse besparing op opleidingskosten door ultra korte opleidingen voor een vakdiploma
 • Er is voor vele branches nog subsidie mogelijk, ook draagt de overheid bij (belastingdienst.nl)
 • Zorg voor ambassadeurs van wijkende werknemers ten tijde van reorganisatie

Wat biedt het Ervaringscertificaat voor de werknemers in uw branche?

 • Concrete niveaubepaling van werknemers
 • Benutten van talenten en competenties
 • Voldoen aan kwaliteitseisen
 • Gemotiveerde werknemers
 • Inzicht mogelijkheid tot verdere ontwikkeling
 • Mogelijkheid tot tegemoetkoming in kosten (subsidie)

Investeer strategisch in het waarderen van competenties. Bel Frank Goossens (directeur) en vraag wat QRM voor uw branche kan betekenen.

Recente blogartikelen

Wat klanten vertellen

Ik vond het erg leuk om deze assessments te doen. Door bij een aantal medewerkers uit eenzelfde organisatie op bezoek te gaan leer je zo’n club wat beter kennen. Wat ik zo bijzonder vond aan deze reeks was dat Swazoom kinderopvang verzorgt binnen een welzijnsorganisatie.

Herman van den Brink
Herman van den BrinkAssessor

Waarom ik graag voor QRM assessments uitvoer? Het is hét assessment bureau die goede relaties onderhield met de opleidingsinstituten die vrijstellingen moesten geven. Geen enkel ander assessment bureau heeft zoveel resultaten behaald voor de kandidaten.

Ad van den Berg
Ad van den BergAssessor
© Copyright - QRM