RUBEN KAN EINDELIJK DOORSTROMEN NAAR DE FUNCTIE DIE HIJ VERDIENT

Samen met QRM op weg naar een erkend diploma of certificaat. Wij helpen je met een passend EVC traject binnen jouw branche.

  • Binnen 3 maand een passend certificaat of diploma

  • Erkend EVC aanbieder

  • Professionele begeleiding en een persoonlijke aanpak

EVC

EVC (erkenning van verworven competenties) brengt precies in kaart wat iemand aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat is dus, naast eventuele diploma’s, een bewijs van iemands kwaliteiten.

EVC voor werknemers

In een EVC-procedure verzamel je bewijzen van wat je weet en kan. Diploma’s tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring. Al het bewijs wordt beoordeeld ten opzichte van een landelijk erkende beroepsstandaard.

Een ervaringscertificaat is het resultaat van een EVC-procedure en geeft een duidelijk beeld over je werkervaring en niveau van functioneren. Als je weet wat je kunt, zet je je talenten effectiever in en weet je waaraan je verder kunt werken. Zo zorg je ervoor dat je ontwikkeling past bij je huidige baan of de (loop)baan die je ambieert.

EVC voor werkgevers

In een EVC-procedure verzamelen werknemers bewijzen van hun kennis en ervaring. Diploma’s tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring.

De bewijzen worden gebundeld in een portfolio en vergeleken met een landelijke standaard zoals die in het mbo, hbo of branche wordt gebruikt. Deze standaarden geven aan wat je moet kennen en kunnen na het afronden van het mbo, hbo of branche gerelateerde opleiding. De uitkomsten worden vastgelegd in een ervaringscertificaat. EVC geeft werkgevers een betrouwbaar overzicht van de kennis en vaardigheden van werknemers. U weet daardoor precies op welk niveau uw werknemers kunnen functioneren. Zo worden zij flexibeler inzetbaar.

EVC voor branches

Via een EVC-procedure kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat. Dat is aantrekkelijk voor zowel werkgevers als werknemers. Medewerkers zijn bijvoorbeeld breder inzetbaar doordat er meer zicht ontstaat op capaciteiten. De motivatie en het zelfvertrouwen van medewerkers nemen toe. Ook kunnen werknemers vaak sneller een opleiding doorlopen. Met EVC investeren branches in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van mensen! Vandaar dat de Stichting van de Arbeid zich inzet voor verdere verspreiding van EVC als arbeidsmarktinstrument.

EVC – Het stappenplan

Individueel EVC-Traject: Om de kennis en ervaringen van uw werknemers om te laten zetten in een officieel erkend Ervaringscertificaat is het van belang dat het EVC-traject wordt doorlopen. Dit traject wordt geheel onder begeleiding van onze gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd. Ons EVC-traject bestaat uit de volgende stappen:

  • Aanmelding en intake
  • Portfolio-fase
  • Assessment
  • Certificaat
  • Verzilvering

Stap 1. Aanmelding en intake

De intake is onze eerste competentiemeting. Tijdens de intake luisteren wij goed naar u en beoordelen wij samen in eerste aanleg of voldoende bewijs kan worden gevonden voor elke competentie binnen uw profiel. Lukt dat niet dan adviseren wij het EVC-traject te stoppen. U kunt dan wel doorgaan als een EP-traject (ErvaringsProfiel). We leggen dan, gecertificeerd, uw te bewijzen competenties vast. Uw persoonlijke trajectbegeleider van QRM legt u de werkwijze uit, beantwoord uw vragen en zorgt dat u de benodigde informatie ontvangt. Deze begeleider houdt u gedurende het gehele traject.

Stap 2. Vullen van het portfolio

Uw EVC traject start met het verzamelen van materiaal waarmee u uw ervaring kunt onderbouwen (bewijzen). U speelt hierin de hoofdrol en er wordt wel wat van u verwacht. Het vullen van uw persoonlijke portfolio is een belangrijk onderdeel omdat u middels de bewijzen aan kunt tonen wát u in huis hebt. Met alle bewijzen bouwt u aan uw persoonlijke portfolio. Uit de evaluaties blijkt dat u daar ca. 20-24 uur voor nodig heeft. Deze fase duurt ongeveer 6-8 weken.

Stap 3. Het assessment

Het assessment vindt altijd plaats met een erkende EVC assessor. De assessor is iemand die zijn sporen op uw vakgebied heeft verdiend. Het assessment vindt altijd plaats op uw werkplek. Soms maakt een proeve van bekwaamheid onderdeel uit van het assessment. Het is aan de assessor om te bepalen hoe hij of zij het assessment in wil richten. De basis voor het assessment is uw gekozen opleidingsstandaard/competentieprofiel. Tijdens het assessment vormt de assessor zich een gedegen beeld van u als persoon en hetgeen u kan en kent. De assessor legt zijn bevindingen vast in een rapportage.

Stap 4. Het Ervaringscertificaat

Aan het eind van het EVC traject ontvangt u een Ervaringscertificaat. Dit is een rapport van alle tijdens het traject verzamelde en beoordeelde informatie. In het Ervaringscertificaat staat precies onderbouwd aangegeven over welke kennis en vaardigheden u beschikt in het licht van de gekozen opleidingsstandaard/competentieprofiel.

Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan en toegelicht over de wijze waarop het EVC-certificaat u kan helpen in uw verdere ontwikkeling.

Stap 5. Verzilveren

Uw laatste stap van het traject is verzilvering van het ErVaringsCertificaat. Het Ervaringscertificaat wordt dan, door u, voorgelegd aan de examencommissie binnen een opleidingsinstelling naar uw keuze. De examencommissie beslist uiteindelijk, aan de hand van uw ErVaringsCertificaat over de mate van vrijstelling. Vaak zien we dat nog slechts een klein deel van de opleiding moet worden gevolgd; soms wordt een proeve van bekwaamheid en een gesprek gevraagd. Niet zelden wordt op basis van ons EVC-certificaat direct het gewenste diploma afgegeven. Vaak is het vinden van de juiste examencommissie een hele toer.

Desgewenst ondersteunen wij u tot de deur van de examencommissie.

Nb. Gaat u voor een MBO-diploma dan zijn taal en rekentoetsen verplicht. Bij bedrijfs- en branchediploma’s veelal niet.

Begeleiding gedurende het gehele traject wordt u bijgestaan door een persoonlijk trajectbegeleider. De intensiteit van de begeleiding spreekt u met hem af. Hij zal u met raad en daad en voorbeelden bijstaan in de vorming van uw portfolio. U wilt immers een zo sterk mogelijk ErVaringsCertificaat.

Meer informatie? Wilt u dat QRM SCP- en/of EVC-certificaten voor u verzorgt? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. (zie contactinformatie). Direct een EVC-traject aanvragen kan natuurlijk ook via onderstaande link. Wij nemen dan contact met u op.

Recente blogartikelen

Wat klanten vertellen

Ik vond het erg leuk om deze assessments te doen. Door bij een aantal medewerkers uit eenzelfde organisatie op bezoek te gaan leer je zo’n club wat beter kennen. Wat ik zo bijzonder vond aan deze reeks was dat Swazoom kinderopvang verzorgt binnen een welzijnsorganisatie.

Herman van den Brink
Herman van den BrinkAssessor

Waarom ik graag voor QRM assessments uitvoer? Het is hét assessment bureau die goede relaties onderhield met de opleidingsinstituten die vrijstellingen moesten geven. Geen enkel ander assessment bureau heeft zoveel resultaten behaald voor de kandidaten.

Ad van den Berg
Ad van den BergAssessor
© Copyright - QRM