EVC Verzilvering

Het EVC bij QRM draait om verzilvering. Maar waar gaat het dan eigenlijk over? Het Ervaringscertificaat bevat een persoonlijk advies over mogelijke vervolgstappen. Als u voldoende onderdelen van de opleidingsstandaard beheerst, dan kunt u ervoor kiezen om uw EVC certificaat te verzilveren in een MBO-diploma of vrijstellingen voor de opleiding. U hoeft dan geen volledige opleiding te volgen om een diploma te halen.

Verzilveren is dan ook de officiële beoordeling door een examencommissie van uw EVC certificaat.

Maatwerk opleidingstraject. Uit uw Ervaringscertificaat blijkt mogelijk dat u nog enkele onderdelen van de opleiding moet volgen om het diploma te behalen. U kunt er dan voor kiezen om een verkort opleidingstraject te volgen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Verzilvering MBO

Verzilvering van uw Ervaringcertificaat is geen onderdeel van de EVC-procedure. Als u het Ervaringscertificaat wilt verzilveren in een MBO-diploma of vrijstellingen, dan kunt u dit zelf aanvragen bij een ROC. De examencommissie van het ROC bepaalt of u in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen.

Wij adviseren u graag over een geschikte onderwijsinstelling waar u het EVC-certificaat ter verzilvering kunt aanbieden. Wij hebben met verschillende ROC’s afspraken gemaakt over de verzilvering van onze certificaten en kennen deze markt. Steeds meer ROC’s stoppen met het verzilveren van EVC-certificaten of vragen hoge prijzen voor het verzilveringstraject, ook stellen zij hun procedures steeds vaker zo in dat u als deelnemer door de bomen het bos niet meer ziet.

Verzilvering wordt dan ook steeds moeilijker. QRM biedt u voor € 195,- hulp bij verzilvering. Wij kennen de verzilveringsroutes en kennen de ROC’s. Desondanks is vaak veel tijd nodig om een uitspraak te krijgen van de juiste examencommissie.
QRM heeft goede ervaringen met ROC Friese Poort, Da Vinci College, Deltion college, ROC van Twente en ROC van Amsterdam. Deze laatste verzilverd geen EVC-certificaten meer maar heeft een enthousiast en betrokken docententeam waar toch, op individuele basis, goede afspraken mee te maken zijn.

Taal en rekenen

Als u met uw Ervaringscertificaat een MBO-diploma wilt aanvragen, dan moet u ook laten zien dat u een bepaald taal- en rekenniveau heeft. Het is daarom raadzaam om tijdens de EVC-procedure een taal- en rekentoets te maken. Wij regelen en organiseren voor onze deelnemers de taal- en rekentoetsen. Standaard staan deze in onze offertes. Onze taal- en rekentoetsen worden uitgevoerd door ‘Upgrade’, gelieerd aan Dulon College (voorheen ROC A12).

De resultaten van de toetsen worden opgenomen in uw Ervaringscertificaat.
Een taaltoets bestaat uit 5 onderdelen: Lezen/Luisteren (Centraal Examen), Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De rekentoets kent onderdelen met én zonder rekenmachine. Hieronder een algemeen overzicht van de verplichte taal- en rekentoetsen per opleidingsniveau:

Niveau 2: verplichte taaltoets Nederlands en rekentoets (vergelijkbaar met: MAVO-3) Niveau 3: verplichte taaltoets Nederlands en rekentoets (vergelijkbaar met: MAVO-4) Niveau 4: verplichte taaltoetsen Nederlands en Engels (1 moderne vreemde taal) en rekentoets (vergelijkbaar met HAVO 5). Als vreemde taal geldt: Engels, Frans, Duits; soms wordt ook Spaans geaccepteerd. (voor EVC op HBO zijn geen verplichte taal- en rekentoetsen opgenomen)
Onderschat de toetsen niet, zeker als u al wat langer uit de studie bent. Daarom bieden wij onze deelnemers de mogelijkheid om voor € 95,- een officiële oefentoets te maken; met een officiële uitslag en een niveau-advies. Dit gaat volledig digitaal. Dit kan zelfs in een officiële examensetting. Ook zijn er complete cursussen die u gedegen voorbereiden op de examens. Soms is deze uitslag bepalend voor het te kiezen opleidingsniveau. In alle gevallen versterkt het onze deelnemers in hun zelfvertrouwen om de examens te maken.

Verzilvering HBO (validering)

EVC op HBO-niveau is een vak apart. Niet iedere EVC-aanbieder beheerst dit. Het HBO kent een veelheid aan studierichtingen en per student worden veelal nog bijzondere afstudeer afspraken gemaakt. QRM voert voor verschillende HBO-opleidingen EVC-trajecten uit. Denk aan Techniek, Pedagogiek, Management, Agogiek. QRM werkt voor de verzilvering structureel samen met de Saxion Parttime School.

De Saxion Parttime School geeft op excellente wijze invulling aan het beleid van de minister van onderwijs ‘Leven Lang Leren’. QRM is de externe valideringspartij voor Saxion. QRM heeft, samen met Saxion, vorm en inhoud gegeven aan het waarderen, valideren van in de praktijk verworven competenties van mensen. QRM legt deze ervaringskennis, vaardigheden en houdingsaspecten vast in een valideringsrapport in termen van zgn. ‘Leeruitkomsten’. Een ‘Leeruitkomst’ is datgene dat een student moet kennen en kunnen na het behalen van een lesmodule.

Het valideringsrapport wordt deze zomer volledig samen met Saxion vorm gegeven en derhalve toegesneden op de opleidingsstructuur binnen Saxion. Direct na 1 september 2016 starten wij met Saxion een uitgebreid proeftraject om de aansluiting van QRM en Saxion optimaal te laten zijn. Vanaf 1 januari 2017 zal een definitieve procedure worden vastgesteld.

Recente blogartikelen

Ad van den Berg over verzilvering bij QRM

Waarom ik graag voor QRM assessments uitvoer? Het is hét assessment bureau die goede relaties onderhield met de opleidingsinstituten die vrijstellingen moesten geven. Geen enkel ander assessment bureau heeft zoveel resultaten behaald voor de kandidaten.

Ad van den Berg
Ad van den BergAssessor
© Copyright - QRM