Registratievoorwaarden rond kinderopvang vanaf maart strenger

Iedereen die regelmatig op een kinderopvanglocatie komt, moet zich vanaf 1 maart 2018 gaan registreren. De regels zijn een stuk strenger geworden om de veiligheid van de kinderen te vergroten.

Wie zich niet registreert mag niet in de kinderopvang werken, zo heeft het ministerie van Sociale Zaken dinsdag bekendgemaakt. Iedereen die minimaal dertig minuten per drie maanden op een kinderopvang is, zich moet laten registreren.

Met het personenregister worden medewerkers voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen.

Voorheen moesten alleen de vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten zich registreren, maar vanaf 1 maart ook bijvoorbeeld stagiairs en bouwvakkers die een opvang verbouwen en zelfs buren die regelmatig langskomen. Al deze mensen zijn verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben.

Veiligheid

“Kinderen zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid. Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken.

Het register is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Via dat kanaal wordt bekeken of de mensen wel in de buurt van de kinderen mogen zijn. Als er een melding is, gaat de GGD in gesprek met de opvanglocatie over de melding.

Annika Mulder behaald diploma “medewerker maatschappelijke zorg”

Op de foto ziet u Annika Mulder, zij heeft het EVC-certificaat “medewerker maatschappelijke zorg” behaald , hiermee is haar expertise als ervaringsdeskundige erkend. Het behalen van het EVC-certificaat is een mooie bevestiging van haar kwaliteiten/competenties op het gebied van het inzetten van haar ervaringsdeskundigheid

Word of thanks from Husnah Snel to the QRM team for achieving her diploma “Pedagogic Medeweker Level 3”

To the team of QRM

I would like to thank you from the bottom of my heart for all the support and help I have received from you all.

I never thought as a Foreigner and a non native Dutch speaker I would managed to achieved my diploma “Pedagodisch Medeweker niveau 3” in Dutch, but with all your help I finally did it.

Frank Goossens thank you for motivating me, guiding me and believing in me! And I am happy that I could make you proud. You never let me give up and was so kind and helpful. We worked as a team and the result is “My diploma”.

Gerben Brinkman I can not thank you enough, you have helped me so much with my portfolio, and pointed me to the right direction and was so helpful and I was really glad I could call you anytime for help. You have been the best coach😊

Last but not least Gerard Hullegie and Marion, thank you for all your help with all the paperwork and being there whenever needed. It was so lovely to have your support!

I highly recommend QRM to everyone, the team of QRM are so supportive and will guide you in the best direction with a high quality service.

Photos of my graduation on the 23th October coming soon😊

Versneld een diploma halen met de EVC-opleidingsroute

Een EVC-traject is de oplossing om snel en efficiënt een

erkend MBO-diploma te halen. Op basis van Eerder Verworven

Competenties krijgt u vrijstellingen of in één keer

een diploma. Deze vrijstellingen zorgen ervoor dat het erkende

MBO-diploma sneller en voordeliger behaald kan

worden.

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Beschikt u wel over de nodige kennis en ervaring, maar niet over het juiste diploma om in de kinderopvang te werken? Dan biedt EVC wellicht de oplossing.

Hoe werkt het?

In de CAO Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over het inzetten van medewerkers die nog niet over de juiste kwalificatie beschikken. De instelling mag deze medewerkers inzetten als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat de instelling en de medewerker samen een persoonlijk ontwikkelplan opstellen (POP) en in dit plan wordt vastgelegd hoe de pedagogisch medewerker in ontwikkeling uiteindelijk de vereiste kwalificaties gaat behalen.  (zie FCB voor meer informatie)

Als u kiest voor een EVC-procedure, kan QRM u de informatie aanleveren op basis waarvan het persoonlijk ontwikkelplan kan worden ingevuld. Denk hierbij onder meer aan de resultaten van de competentiescan in combinatie met het intakegesprek, de stappen en doorlooptijd. Op basis hiervan kan uw medewerker vervolgens formatief worden ingezet.

Medewerkers die via een EVC-procedure van QRM hebben aangetoond dat ze voldoen aan de eisen hebben tot op heden hun ervaringscertificaat altijd weten te verzilveren naar een mbo-diploma.

Wil u meer weten?

Neem contact op met: QRM

info@qrm.nl   085 -4892221

QRM registreert de getoetste competenties in het onafhankelijke kwaliteitsregister onder toezicht van de Examenkamer.

QRM registreert de getoetste competenties in het onafhankelijke kwaliteitsregister onder toezicht van de Examenkamer.
De Examenkamer heeft QRM nu toestemming gegeven om Vakbekwaamheidsdiploma’s uit te geven.
Dit doen wij alleen als 100% is vastgesteld dat deelnemers voldoen aan de beoordeelde competenties.
QRM is één van de eerste bureau’s in Nederland met deze bevoegdheid.

Samenwerking QRM en LOI

QRM maakt zich sterk voor de komende audit van LOI.

De samenwerking zal de beoordeling van de MBO en HBO certificaten makkelijker maken.

Bij tekortkomingen kan door QRM beter advies gegeven worden.

Hierdoor zijn wij nog meer in staat onze klanten optimaal van dienst te zijn.

 

© Copyright - QRM