Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Beschikt u wel over de nodige kennis en ervaring, maar niet over het juiste diploma om in de kinderopvang te werken? Dan biedt EVC wellicht de oplossing.

Hoe werkt het?

In de CAO Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over het inzetten van medewerkers die nog niet over de juiste kwalificatie beschikken. De instelling mag deze medewerkers inzetten als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat de instelling en de medewerker samen een persoonlijk ontwikkelplan opstellen (POP) en in dit plan wordt vastgelegd hoe de pedagogisch medewerker in ontwikkeling uiteindelijk de vereiste kwalificaties gaat behalen.  (zie FCB voor meer informatie)

Als u kiest voor een EVC-procedure, kan QRM u de informatie aanleveren op basis waarvan het persoonlijk ontwikkelplan kan worden ingevuld. Denk hierbij onder meer aan de resultaten van de competentiescan in combinatie met het intakegesprek, de stappen en doorlooptijd. Op basis hiervan kan uw medewerker vervolgens formatief worden ingezet.

Medewerkers die via een EVC-procedure van QRM hebben aangetoond dat ze voldoen aan de eisen hebben tot op heden hun ervaringscertificaat altijd weten te verzilveren naar een mbo-diploma.

Wil u meer weten?

Neem contact op met: QRM

info@qrm.nl   085 -4892221

QRM registreert de getoetste competenties in het onafhankelijke kwaliteitsregister onder toezicht van de Examenkamer.

QRM registreert de getoetste competenties in het onafhankelijke kwaliteitsregister onder toezicht van de Examenkamer.
De Examenkamer heeft QRM nu toestemming gegeven om Vakbekwaamheidsdiploma’s uit te geven.
Dit doen wij alleen als 100% is vastgesteld dat deelnemers voldoen aan de beoordeelde competenties.
QRM is één van de eerste bureau’s in Nederland met deze bevoegdheid.

Samenwerking QRM en LOI

QRM maakt zich sterk voor de komende audit van LOI.

De samenwerking zal de beoordeling van de MBO en HBO certificaten makkelijker maken.

Bij tekortkomingen kan door QRM beter advies gegeven worden.

Hierdoor zijn wij nog meer in staat onze klanten optimaal van dienst te zijn.

 

QRM erkend aanbieder voor het Schoolleidersregister

QRM is erkend aanbieder voor EVC procedures voor schoolleiders. Wij kunnen schoolleiders die voor registratie in het beroepsregister in aanmerking moeten komen, helpen met een door de branche erkend Ervaringscertificaat.

 

De aanpak van QRM

 

  1. Ontzorgen

QRM kan U ontzorgen door het portfolio volledig te gaan samenstellen. We ontzorgen u daarmee niet alleen maximaal, maar brengen ook competenties in beeld die voor u zo ‘vanzelfsprekend’ zijn dat u ze zelf nooit zou benoemen. Daardoor kunnen wij grenzen voor de schoolleider verleggen en krijgt het EVC-traject extra meerwaarde. De totale tijdsinvestering voor een kandidaat komt neer op 12-15 uren, incl. de twee gespreksmomenten: de intake/ervaringsonderzoek (2 uren) en het EVC-onderzoek zelf (4 uren). Wij kunnen alles bij de schoolleider op locatie doen of bij het kantoor van QRM.

  1. Begeleiding op afstand

QRM kan ook de begeleiding op afstand realiseren. De tijdsinvestering voor een telefonische intake en het zelf vullen van uw portfolio zal ongeveer 25-30 uren in beslag nemen.
Een ervaringscertificaat (EVC) geeft aan waar de schoolleider nu in haar of zijn ontwikkeling staat. Tegelijkertijd geeft het een goede basis voor een persoonlijk ontwikkelplan. Daarom is een EVC ook veel meer dan een algemeen assessment. Doorgroei naar een hoger niveau kan onderwerp zijn voor de herregistratie via een aanvullend EVC. Zo kunnen EVC en het beroepsregister tezamen het kader vormen voor langdurige loopbaanontwikkeling.

Voor informatie kunt u aanvragen via info@qrm.nl of tel. 085-4892221.

Scholingsmarkt voor Schoolleidersregister

Vrijdag 12 mei was QRM aanwezig op de Scholingsmarkt voor Schoolleidersregister.

Schoolleiders moeten zich voor 1 januari 2018 registreren. Alleen wanneer de aanvraag voor 1 september bij het Schoolleidersregister PO binnen is, kan de Commissie Registratie garanderen dat de aanvraag op tijd verwerkt wordt.

De adviseurs van QRM stonden klaar om hierbij te helpen en kunnen ook andere vragen (bijvoorbeeld over basisregistratie of professionaliseringsplan) beantwoorden.

Het was een groot succes waarbij QRM vele schoolleiders van een goed advies heeft kunnen voorzien.

 

© Copyright - QRM