360-beoordeling
Een systematische 360-beoordeling aangestuurd door de mensen zelf en geëvalueerd door het management geeft inzicht in de wijze waarop  mensen hun kennis en kunde benutten voor het bedrijf. Beoordelingen aan het einde van het jaar worden plotseling makkelijker en zijn sneller te maken. Een dwarsdoorsnee van de scores op de door u gewenste competenties geven u snel inzicht in de opleidings- en coachingsbehoefte.
Voor het individu geeft een goede 360 de ontwikkelbehoefte aan ten opzichte van zijn Strategisch CompetentieProfiel en/of een opleidingsprofiel.
© Copyright - QRM